Varför är spridda sexuella bilder en viktig fråga för socialtjänsten?
- Unga som utsätts för bildspridningen mår ofta väldigt dåligt, kan ha ångest och tillbringa mycket tid och energi med att oroa sig för vad som kan hända om/när alla får se att deras bilder finns där ute, säger Ulrikah Reihs, samordnare/socialsekreterare på Barnahus Stockholm.

Hur påverkar det i vardagen?
- Det kan påverka till exempel skola, fritid, relationer och framtidstro negativt. Det handlar om en risk för den unges hälsa och utveckling, som ju är det som vi på socialtjänsten ska arbeta med.

Hur kan det gå till?
- Det kan vara så att någon som hamnat i att skicka bilder ganska snabbt hamnar i en ond spiral där de tvingas eller känner sig tvingade att gå med på andra saker, som att ha sex mot ersättning eller att träffas i verkligheten och ställa upp på sex - vilket ju blir ett övergrepp när man faktiskt egentligen inte vill. Det kan också leda till ökad ångest och att man försöker hitta andra sätt att döva ångesten, till exempel att självskada sig eller använda alkohol/droger. Därför är det bra om vi inom socialtjänsten kan arbeta förebyggande, när det ”bara” handlar om att de unga mår dåligt över vad de har varit med om på nätet, innan de hinner hamna i andra destruktiva situationer.   

Det kan vara lätt att bagatellisera, tänka ”så här gör ju alla unga nu för tiden”. Varför bör socialtjänsten ta dessa barn på allvar?
- Oavsett om man kanske från början frivilligt skickade en bild till sin partner/någon man chattade med så är det inte den unges fel att den andra personen spred bilden vidare eller använder hot för att få fler, mer utmanande bilder. För den enskilde unge kan det bli en katastrof och kännas som om hela ens liv kommer vara förstört för alltid. Att hota/tvinga någon att till exempel skicka bilder, filmer, göra saker via webcam eller mötas i verkliga livet för sexuella syften kan i Brottsbalken falla in under till exempel olaga hot, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering eller kontakt med barn i sexuellt syfte. Även om den unge inte är brottsutsatt av en närstående i familjen kan hela familjen behöva stöd. Vi på socialtjänsten har enligt 5:11 SoL ett särskilt ansvar för att ge stöd till brottsoffer och dess närstående. Det kan vara viktigt att tänka på att inte bara ringa eller skicka brev till familjen och be dem höra av sig om de behöver stöd, utan ta sig tid att träffa familjen på ett möte och berätta om vad socialtjänsten kan hjälpa till med.

Vill du läsa mer om socialtjänstens ansvar för brottsoffer finns Socialstyrelsens vägledning att ladda ner här.

Vilka riskfaktorer är bra att lägga märke till?
- Det är viktigt att komma ihåg att man inte i förväg kan säga vilka unga som kommer få sina bilder spridda eller bli utsatta för hot. De äldre förövare som finns på nätet är väldigt skickliga på att manipulera och få unga att öppna upp och känna tillit initialt för att få dem att gå med på saker. De jämnåriga förövarna är inte alltför sällan en före detta partner eller någon den unge har varit intresserad av. Det går ju inte att i förväg veta vad någon annans syfte är eller hur någon kommer att reagera när en relation tar slut. Däremot är barnen olika rustade och har olika förutsättningar för att hantera dessa situationer, allt som det kan leda till och efterspelet, precis som med andra trauman. Vi kanske behöver lägga till frågan om de varit med om detta på vår lista över generella frågor om deras psykiska mående och vardag till de unga vi möter?
En tidig varningsklocka kan vara om vi träffar ett barn som kanske tidigare har fungerat bra i skolan men som nyligen börjat skolka i stor utsträckning eller ett barn som börjat stänga in sig på rummet och kanske ”aggressivt vaktar” på sin mobil/dator. Självklart hör det till ett barns rättigheter att ju äldre de blir har de rätt till mer och mer integritet men som förälder behöver man också ha lite uppsikt - speciellt om barnet ändrar beteende eller visar tecken på att vara nedstämd och stressad. Ändrade förhållanden i familjen såsom skilsmässa och svår sjukdom eller dödsfall kan också vara en riskfaktor.

Hur bör socialtjänsten hantera ett barn eller ung person som har utsatts för avklädda bilder spridda utom kontroll?
- Förtydliga för familjen att socialtjänsten är till för att stötta och hjälpa den unge och familjen och att en utredning enligt 11 kap SoL inte är ett ifrågasättande av den unges eller föräldrarnas förmåga att hantera situationen eller deras liv i övrigt.  
Det är viktigt att lyfta den skuld och skam som den unge kan känna. Se till att hen får hjälp att hantera den oro eller ångest som den kanske bär på. Hjälp den unge att bygga upp sitt självvärde. Gå tillbaks och se hur det såg ut i hens liv när detta började, finns det en grundorsak till att hen sökte bekräftelse på nätet som vi behöver hjälpa familjen att hantera (till exempel en skilsmässa, svår sjukdom i familjen, dålig kommunikation mellan förälder/ungdom). Hjälp föräldern att kunna prata med sitt barn utan att lägga skuld eller skam på barnet och hjälp till att bli en närvarande vuxen. De tips som psykologerna från BUP Traumaenheten ger här på sajten är jättebra att använda sig av.
Tänk också på att det inte bara är via datorn som barnet har tillgång till internet utan väldigt många unga har en mobil med internet, de är alltså tillgängliga för förövaren och eventuell nätmobbning på flera sätt. Många unga har också en stor del av sitt vardagliga sociala umgänge på sociala medier som Facebook och Snapchat, och om man bryter internettillgången helt för att skydda barnet kanske man också berövar dem en stor del av deras vanliga sociala umgänge.

Följ på instagram