Frågor och svar om barn och ungas utsatthet på nätet.
Har du en fråga? Mejla info@intetillsalu.se och få frågan och svaret publicerat här. 

Hej! Jag undrar om 14 år till salu är en sann berättelse?

Hej och ja, boken bygger på 14-åriga Tessans liv, om hur hon efter ett övergrepp började sälja sex för att dämpa sin ångest. Om smärtan i själen och om hur en hemlighet till slut kan bli väldigt tung att bära på egen hand. Här finns den, om du vill läsa, eller på ditt närmaste bibliotek. /Caroline Engvall (författare).

Hur tänker de som sprider bilder?
Enligt Anette Birgersson, legitimerad psykoterapeut, kan det finnas många anledningar. I boken "Virtuell våldtäkt" (2014) beskriver hon: "Det gemensamma för nästan alla som jag träffar är att det är ett svårt och skamfyllt ämne att prata om och att det kan ta lång tid att börja prata om vad de har gjort. Oavsett begåvningsnivå och diagnos vet alla att det inte har varit
riktigt okej. Vi har haft en del väldigt svaga ungdomar, några med autism, som först inte riktigt har förstått vad som blev fel. Men det finns också de som tvingar till sig
bilder från jämnåriga och som har en mer antisocial attityd, som tycker att den som har skickat bilden får skylla sig själv och var med på det. De anser ibland att de har rätt till
bilderna av olika anledningar. Dessa unga är svårare att nå, men det går att arbeta med dem också."

Hur kan man leva med att ha blivit utsatt för bildspridning på nätet?
Poa Samuelberg, legitimerad psykolog, säger i boken Virtuell våldtäkt: "Man måste hjälpa personen att acceptera att ”det var det här jag gjorde under den här tiden i livet utifrån de förutsättningar jag hade då”, ungefär som att ta sig igenom ett missbruk. Det kan ta tid att acceptera och lära sig förhålla sig till en sårbar del, men man kan absolut ha ett bra liv trots att sådana här svåra saker har hänt. Det bygger på att man får nya erfarenheter av ömsesidiga nära relationer och förstår vad skillnaden är."

Mejla info@intetillsalu.se med din fråga!
 

Följ på instagram