#Safeselfietalks är en plattform där du får tillgång till ett gratis diskussionsunderlag om barns säkerhet och sexuell utsatthet på nätet.
Starta samtal - och glöm inte att tagga #safeselfietalks i sociala medier för att sprida din kunskap.

Välkommen till Safe selfie talks

Syftet med projektet #safeselfietalks är att väcka föräldrar/vuxnas uppmärksamhet kring barns utsatthet och sexualbrott på nätet och den psykiska ohälsa det kan leda till. Barnen berättar sällan själva för vuxna på grund av rädsla och skam och det är upp till vuxenvärlden att ha tillräcklig kunskap om de utsatta barnens signaler, men också att kunna ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt. Den här plattformen ger dig en inblick i barns utsatthet på nätet, och ger också tips för att kunna se signaler, lyssna, fråga och hjälpa vidare.

Öppna för samtal

Läs mer här

Safeselfietalks kunskapsbank där du gratis kan ta del av ledande experters föreläsningar

 

Läs mer

Följ på instagram