Hur kan skolan agera för att arbeta förebyggande - eller om något redan har hänt? Tips här.

Skolans ansvar

Johnny Lindqvist, expert på unga och nätet på Surfa Lugnt.

Hur kan skolan arbeta förebyggande med exploatering på nätet?
Maria: Arbeta kontinuerligt med rättigheter och skyldigheter när det gäller bilder. Vad får man göra och inte? Vem äger bilderna? Bra material är "Brott på internet - Jag vill veta" och "Stoppa bilder som sprids - Barn, unga och medier - Statens medieråd".

Om någon elev drabbas av ofrivillig spridning av sexuella bilder eller filmer - vad kan och bör skolpersonalen göra?

Johnny: Prata med alla inblandade. Misstänker man sexuella bilder ska polisanmälan göras så snart det går. Finns förtroende hos den utsatta kan personal från skolan, om de kan, också hjälpa till med att anmäla på de sajter och appar.

Varför är det viktigt att skolan agerar snabbt?
Johnny: På nätet sprids saker som bekant väldigt fort. Ju fortare skolan kan agera, desto mer kan spridningen stoppas. Det är också viktigt att fort blanda in föräldrar eller andra viktiga vuxna kring alla berörda så att man kommer åt detta även utanför skolans väggar.

I vilket läge bör jag som anställd på skolan anmäla? Hur och till vem?
Johnny: Misstänker man  spridning av bilder med sexuellt innehåll ska man anmäla direkt, både på sajten/appen samt till polisen, och eventuellt andra berörda myndigheter om det känns som den utsatte kan behöva mer stöd än vad skolan kan erbjuda. Även om det handlar om hot och hat bör polisanmälan göras. Anmäl alltid till sajten eller appen  om en elev blivit utsatt för något som den inte tycker känns okej. Det är viktigt att markera.

Hur ska skolan anmäla?
Maria: Så snart det uppdagats att det spridits ofrivilliga bilder av elever och som påverkar skolsituationen, är skolan skyldig enligt skolinspektionen, att på något sätt ta tag i problemet. Skolan är skyldig att arbeta mot kränkningar samt kontinuerligt arbeta förebyggande.  Läs mer  på skolinspektionens sida: beo.skolinspektionen.se

Hur kan skolan arbeta förebyggande med kränkningar/bildspridning på nätet, så att ingen ska behöva drabbas?

Johnny: Jag tycker skolan ska arbeta förebyggande genom att öka kunskapen hos all personal gällande ungas digitala liv. Inte alltid fokus på utsatthet, utan även information om hur deras liv ser ut en dag de inte blir utsatta för kränkningar.

Maria Karlsson, lärare med speciell kunskap om jämställdhet och genus.

Hur kan skolan gå vidare efter att bildspridning har inträffat på skolan?
Maria: Följ upp med lektioner från exempelvis Statens medieråd. Ta kontakt med rektor och ansvarige för likabehandlingsgruppen och gör upp en plan hur ni går vidare. Ansvarige klasslärare kan med fördel ta kontakt med skolhälsovården.

Om skolan ska upprätta en konkret handlingsplan INNAN spridning inträffar, hur skulle en sådan kunna se ut?

Johnny: Säkerställ att all personal är utbildad i ungas digitala liv, har övergripande kunskap om populära appar och tjänster samt har tydliga rutiner för vad man gör när något händer. Men minst lika viktigt att ha en handlingsplan för hur man upprätthåller det över tid och hur man har fortlöpande kompetensförsörjning inom det här området.

Lyssna också på podden "Vägen framåt - om barn i svensk sexhandel" - avsnittet om skolans ansvar. Klicka här för länk.

Följ på instagram