Safe selfie - för förebyggande arbete mot barn och ungas utsatthet online.

Plattformen är grundad och skapad av Caroline Engvall, journalist, författare och föreläsare specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet.

Safe selfie

Safe selfie academy

Safe selfie talks

Följ på instagram