De isolerar sig socialt och beteendet blir nästan som ett beroende. Barnen beskrev själva att bilderna är en del i deras självdestruktivitet.

Avklädda bilder är ett sätt att bli sedd - både för flickor och pojkar. Man vill höra att man är fin, cool, populär. Ju fler ”likes” desto bättre.

* Få bekräftelse * Hitta kompisar eller kärlek * Reglera känslor * Få ersättning * Hot

- Det blir ett kvitto på att man duger och är bra. En del kunde beskriva sig som ganska ensamma och använde nakenbilder som ett sätt att komma i kontakt med folk. Lägger man ut en avklädd bild får man många svar. Man kanske vill hitta en kompis eller en sexuell relation, säger Linda Jonsson.
För en del är bilderna en del av sexlivet medan det för andra inte alls är förknippat med den egna sexualiteten. En liten grupp skickar bilder för någon form av ersättning, kanske pengar eller något annat. Andra unga skickar en massa bilder till olika personer och dessa riskerar att börja spridas utom kontroll.
– Dessa unga kan använda sexuella bilder för att reglera känslor. Det kan påverka hela livet. De isolerar sig socialt och beteendet blir nästan som ett beroende. Barnen beskrev själva att bilderna är en del i deras självdestruktivitet, säger Linda Jonsson.

De barn och unga som har lagt ut sexuella bilder på sig själva eller drabbats av att bilderna sprids på nätet säger att det är svårt att berätta om.

De unga som har varit med om att bilderna spritts, eller där kontakter har lett till kränkningar och övergrepp, har sällan berättat om det för någon utomstående.
– Man känner att man får skylla sig själv, typ: ger man sig in i leken får man leken tåla, säger Linda Jonsson.
I hennes forskning är det tydligt hur unga var medvetna om risker med att lägga ut bilder och hur de hade ett slags säkerhetstänk. Flera beskrev att de till exempel inte visade tatueringar, piercingar eller sitt ansikte på bilderna för att det inte skulle vara lika lätt att identifiera dem, särskilt om materialet skulle spridas – och när de skickade till folk de inte känner. De kan dock visa sådant för pojk- eller flickvänner som de litar på, och där fallerar ju riskbedömningen, säger Linda Jonsson.

Linda Jonsson Linda Jonsson

Följ på instagram