Ulrika Hammarin, utredare:

Vad ska jag göra om någon har spridit en bild eller film där jag är med?
- Om någon sprider en bild på dig, ber dig skicka lättklädda bilder eller hotar dig att du ska skicka en bild på dig kan det vara ett brott och då är det viktigt att du anmäler det till polisen så fort som möjligt - men låt det inte hindra dig om det har gått en tid. Det spelar ingen roll du är osäker på om det du är utsatt för är ett brott eller inte, du kan alltid göra en anmälan till polisen.

Hur gör jag en polisanmälan?
- Du ringer antingen 114 14 eller går in på en polisstation för att göra din anmälan. När du har gjort din anmälan kommer den att kontrolleras och sedan skickas till den enhet som utreder det brott du är utsatt för. Vilket enhet som ärendet kommer att utredas på är olika i olika delar av landet. Varje anmälan som görs får ett så kallat K-nummer. Fråga efter det, så du kan hänvisa till det numret när du har kontakt med polisen.

Vem kan stötta mig om jag tycker att det är jobbigt?
- Du har, i de flesta fall, rätt att få ett målsägandebiträde.  Det är en jurist som stöttar dig under processen och kan förklara hur det går till hos polisen och senare i en eventuell rättegång. Du kan önska vilken jurist du vill ha, eller så kan tingsrätten utse en person som har erfarenhet av liknande ärenden åt dig. Du kan till exempel också önska att få en man eller kvinna. I vissa delar av Sverige kommer polisen fråga dig om målsägarbiträde direkt när du gör en anmälan, i andra kommer du få frågan när ärendet har kommit till den enhet som ska utreda ditt ärende.

Vad händer efter att jag har polisanmält?
- Du kommer senare att kallas till ett förhör. Är du under 15 år spelas förhöret in på video för att kunna spelas upp under en rättegång. Även om du är äldre än 15 år är det möjligt att ditt förhör spelas in på video.
När ett förhör ska hållas med någon under 18 år måste polisen be föräldrarna om lov först, därför kommer polisen att kontakta dina föräldrar eller vårdnadshavare. Är du närmare 18 år och/eller att det finns en problematik som gör att du kan utsättas för fara eller hot av dina närstående på grund av din anmälan kan man i vissa fall göra avsteg från att kontakta någon eller båda föräldrarna. Det är viktigt att du i så fall berättar det när du gör din anmälan.

Måste polisen kontakta mina föräldrar? Jag tycker att det är pinsamt.
- Ja, däremot behöver inte polisen berätta exakt vad det är för bilder som finns på dig. Dina föräldrar sitter heller inte med vid ditt förhör, om du inte vill förstås.
Anledningen till att vi kontaktar dina föräldrar är också för att vi är oroliga för dig om du är utsatt för hot och/eller att du mår dåligt på grund av det som har hänt.

Vad händer under polisförhöret?
- Vid förhören vill vi inom polisen veta hur ni har fått kontakt och vad som har hänt. Vi vill veta alla användarnamn som du och den andra personen har använt, det vill säga vad heter ni på Facebook, KIK, Instagram, Skype, Snapchat mm. Vad har ni för mejladresser, telefonnummer och på vilka forum har ni haft kontakt? Även om du tycker att det är pinsamt att polisen ska ta del av dina eventuella nakenbilder eller annat som du har skrivit är det viktigt att vi får ta del av allting som skett mellan er.

Vad kan jag själv göra för att hjälpa polisens utredning?
- Ta skärmdumpar av era chattar, spara mejl och sms och Radera inte någonting innan ärendet är klart hos polisen.
Är du hotad vill vi också veta hur mycket personen vet om dig, alltså vad har du för information om dig själv om du lägger ihop alla dina olika konton på sociala medier. Hos polisen finns det personer som arbetar med brottsofferstöd och som gör olika hot- och riskbedömningar om du känner dig hotad.

Tänk på

- Radera ingenting - Spara mejl och chattloggar - Ta skärmdumpar/screen shots

Följ på instagram