Safe selfie academy är journalisten, författaren och föreläsaren Caroline Engvalls nya utbildningssatsning för elever, med fokus på hur barn och unga kan skydda sig mot sexuella övergrepp via nätet.

"En otroligt hoppfylld inspirationsdag, trots det tunga ämnet. Nu vet jag exakt hur jag ska hjälpa mina kompisar!" Matilda, 14 år.

Safe Selfie Academy

En ny utbildningssatsning för elever

Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier på nätet (Friends nätrapport, 2017).
Sexualbrott mot barn på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar.
Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. På grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot.
Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit utsatt på nätet.


Under elevakademin (som testats i fem städer under hösten 2019) för högstadiet samt 1:an på gymnasiet får cirka 30 elever/ambassadörer per stad utbildning av flera ledande experter. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får de också med sig bland annat retorik/pedagogik samt kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet.
Ambassadörerna är sedan redo att föreläsa i sina egna skolor.

Tess Mellberg, lärare i livskunskap: "Safe selfie academy sätter eleverna i centrum, både som viktiga kompisar och som spridare av viktig kunskap. Våra elever fick med sig kunskap och verktyg för att utbilda andra elever på skolan, de var alla överens om att man måste börja prata om detta mycket tidigare än vi gör nu. Som vuxen var det värdefullt att få samma information samtidigt för att få en gemensam grund i arbetet som väntar. Det var även nyttigt att höra elevernas diskussioner, det kom fram helt andra saker än när vi tidigare pratat om detta på lektionstid."

Utsatta barn berättar inte för vuxna – de berättar för andra barn. Stiftelsen Idéer för livets rapport ”Ungas psykiska hälsa – och hur de blir bemötta om de tar steget att söka hjälp” (2018) visar att barn och unga oftast berättar om svåra saker för jämnåriga. Nästan en av fem upplever att de inte har någon vuxen som ser dem.
”Både barn och vuxna tenderar att vända sig till någon som de tror förstår deras situation, någon som är lik dem själva och som kan känna igen det de berättar. Många får ett bra och tillräckligt stöd av sina vänner, men när det handlar om allvarlig psykisk ohälsa, självskadebeteende eller självmordstankar kan det bli väldigt tungt för vännerna att bära”, säger psykolog Åsa Landberg.
Safe selfie academys utbildningsdag lägger stort fokus på bemötande av kompisar, som i förtroende får veta att en kompis mår dåligt. Hur kan de hjälpa en kompis vidare till stöd och behandling? I vilka situationer behöver de slå larm - vare sig kompisen vill eller inte? Allt för att inte dubbel psykisk ohälsa hos de unga som får ett förtroende de inte vet var de ska göra av.

Vill du ta Safe selfie academy till din stad? caroline@mixmedia.se.

Safe selfie academy arbetar efter de Globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Akademin strävar mot mål 3: "att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande."

Akademin strävar mot mål 16: att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn."

 

 

Utbildningsmaterial

För dig som är ambassadör - Ladda ner Safe Selfie Academys unika utbildningsmaterial här

Följ på instagram