Ladda ner

Föräldrastöd

Här finns stöd till samtal med ditt barn om nätet efter Safe selfie academys utbildningsdag.

Föräldrastöd

 

Här kan du ladda ner Safe selfie academys unika utbildningsmaterial och en Powerpointpresentation (en lektionstimme/ca 50 min) från föreläsningen.

Följ på instagram