Ladda ner

Här kan du ladda ner Safe selfie academys unika utbildningsmaterial och en Powerpointpresentation (en lektionstimme/ca 50 min) från föreläsningen.

Följ på instagram