Safe selfie academy utvecklas kontinuerligt av ett advisory board.

Safe selfie academys advosory board:

Caroline Engvall, grundare och initiativtagare
Virena Andersson, socialpedagog
Teija Bervokk, certifierad Kommunikolog och coach
Jenny Strömstedt, programledare
Maria Schillaci, leg psykolog och utredare/Barnafrid
Maria Karlsson, lärare med speciell inriktning på utsatthet på nätet
Ulla Thorslund, leg psykolog med specialkunskap om unga sexualförövare

Följ på instagram