Föräldrastöd Safe selfie academy

Hej vårdnadshavare!

Ditt barn har fått ta del av Safe selfie academy, en inspirationsdag kring förebyggande arbete om brott och utsatthet online.

Prata gärna med ditt barn om dagen, och vad hen har lärt sig om utsatthet online.

Detta är ett urval av vad dagen har innehållit:

* Kunskap om ”vad är ett sexuellt övergrepp?” (När någon gör något med ens kropp som man inte vill. Kan vara inomhus, utomhus eller på nätet. Både tjejer och killar kan utsättas. Både tjejer och killar kan utsätta andra. Det spelar ingen roll om man först sa ja. Man kan alltid ändra sig. Det spelar ingen roll om man känner eller är kär i personen. Din kropp – dina regler).
* Varför skickar man bilder på nätet? (nyfikenhet, spänning, bekräftelse, söka ett sammanhang)
* Varför kan det vara svårt att berätta vad man varit med om online? (skam, skuld, svek, hot, rädsla och det faktum att bilderna kan finnas kvar för lång tid framöver).
* Exempel på brott online (sexuella trakasserier, grooming, kränkande fotografering, förtal, ofredande, olaga hot, barnpornografibrott) samt hur man anmäler brott.
* Påminnelse om: Du är inte ensam! Du har alltid rätt att ångra dig och säga nej! Man får berätta hemligheter. Orka söka hjälp en gång till – det finns hjälp att få!
* Ditt barns roll som ambassadör (sprida kunskap, upptäcka signaler, våga fråga, lyssna! stötta – slussa vidare, ta hand om dig själv, komma ihåg att alltid prata med en trygg vuxen).
* Signaler på utsatthet (personen förändras, slutar med något hen tyckte var roligt tidigare, verkar nedstämd, arg, orolig eller drar sig undan, frågar åt ”en kompis”, försöker dölja saker i sin mobil eller dator)
* Hur man kan våga fråga (vara intresserad, ställa öppna frågor, ta reda på det du behöver veta för att kunna hjälpa vidare, fråga många gånger).
* Att lyssna (vara neutral inför berättelsen – helt okej att visa empati, döm inte, försök förstå bakgrunden, bekräfta din kompis mod, sätta gränser)
* Slussa vidare (förklara varför det är viktigt att berätta för en vuxen, hur kan du stötta personen vidare till hjälp? Informera om professionellt stöd)
* Professionellt stöd (vad är det och var finns information)
* Ta hand om dig själv (reflektera över vad som sker i dig och varför? Dela dina tankar med vuxen du har tillit till, skifta tillstånd).
* Påminnelse om elevernas fortsatta roll: lyssna – slå larm – sök hjälp.

För det fortsatta samtalet hemma:

Fortsätt att ställa intresserade och engagerade om ditt barns värld online.

Vilka möter hen? Hur är jargongen? Har hen sett eller mött våld på något sätt? Trakasserier? Hot av något slag?

Har någon spridit bilder eller rykten mot ditt barns eller någon kompis vilja?

Håll samtalet levande och var beredd att möta när ditt barn vill prata. Koppla gärna ihop aktuella nyhetshändelser kring brott mot barn på nätet med samtal.

Fler tips för samtalet: Safe selfie talks

Dags att prata om - övergrepp mot barn

Filmtips:
"Jag tror jag är lite kär i dig" (Aktiv skola, 9 min lång - tema grooming)
samt "Gorillan" (RFSU, 2 min lång)

Safe selfie academys team, genom Caroline Engvall (journalist och författare, specialiserad på sexualbrott mot barn på nätet).

För mer information och kunskap: www.safeselfie.se eller din skolas personal.

 

Följ på instagram