Safe selfie academy är journalisten, författaren och föreläsaren Caroline Engvalls utbildningssatsning för elever.

Safe Selfie Academy

En utbildningssatsning för elever

Under elevakademin för högstadiet samt 1:an på gymnasiet får cirka 30 elever/ambassadörer per stad utbildning av flera ledande experter. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får de också med sig bland annat retorik/pedagogik samt kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet.
Ambassadörerna är sedan redo att föreläsa i sina egna skolor.

Vill du ta Safe selfie academy till din stad? caroline@mixmedia.se.

Safe selfie academy arbetar efter de Globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Akademin strävar mot mål 3: "att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande."

Akademin strävar mot mål 16: att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn."

 

 

Utbildningsmaterial

För dig som är ambassadör - Ladda ner Safe Selfie Academys unika utbildningsmaterial här

Följ på instagram