Safe selfie academy är journalisten, författaren och föreläsaren Caroline Engvalls utbildningssatsning för elever, med fokus på hur barn och unga kan skydda sig mot sexuella övergrepp via nätet.

"En otroligt hoppfylld inspirationsdag, trots det tunga ämnet. Nu vet jag exakt hur jag ska hjälpa mina kompisar!" Matilda, 14 år.

Safe Selfie Academy

En utbildningssatsning för elever

Var tredje ung person mellan tio och sexton år har utsatts för kränkningar och var femte ung tjej har utsatts för sexuella trakasserier på nätet (Friends nätrapport, 2017).
Sexualbrott mot barn på nätet drabbar både tjejer och killar (tjejer blir oftare utsatta i sociala medier, killar i spelvärlden). De utsatta finns i hela landet, i alla samhällsklasser och i alla åldrar.
Det gemensamma är att de ofta inte berättar eller polisanmäler. På grund av skam, känslor av svek och rädsla för förövarnas hot.
Psykisk ohälsa och självmordstankar är inte ovanligt efter att ha blivit utsatt på nätet.


Under elevakademin för högstadiet samt 1:an på gymnasiet får cirka 30 elever/ambassadörer per stad utbildning av flera ledande experter. Förutom kunskap om förebyggande arbete mot utsatthet på nätet får de också med sig bland annat retorik/pedagogik samt kunskap om bemötande av kompisar i utsatthet.
Ambassadörerna är sedan redo att föreläsa i sina egna skolor.

Tess Mellberg, lärare i livskunskap: "Safe selfie academy sätter eleverna i centrum, både som viktiga kompisar och som spridare av viktig kunskap. Våra elever fick med sig kunskap och verktyg för att utbilda andra elever på skolan, de var alla överens om att man måste börja prata om detta mycket tidigare än vi gör nu. Som vuxen var det värdefullt att få samma information samtidigt för att få en gemensam grund i arbetet som väntar. Det var även nyttigt att höra elevernas diskussioner, det kom fram helt andra saker än när vi tidigare pratat om detta på lektionstid."

Vill du ta Safe selfie academy till din stad? caroline@mixmedia.se.

Safe selfie academy arbetar efter de Globala hållbarhetsmålen/Agenda 2030.

Akademin strävar mot mål 3: "att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Investeringar i hälsa genom förebyggande insatser och modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort och skapar förutsättningar för människors grundläggande rättigheter till välbefinnande."

Akademin strävar mot mål 16: att avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. samt eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn."

 

 

Utbildningsmaterial

För dig som är ambassadör - Ladda ner Safe Selfie Academys unika utbildningsmaterial här

Följ på instagram